دستگاه هواشناسی مدل 8910
دستگاه اندازه گیری هواشناسی مدل 8910 از کمپانی AZتایوان با مشخصات زیر :
  • دارای قابلیت اندازه گیری میزان سرعت باد
  • دارای قابلیت اندازه گیری  میزان دما از 20- تا 60 درجه سانتیگراد
  • دارای قابلیت اندازه گیری میزان رطوبت از 0.1 تا 99.9%
  • دارای قابلیت اندازه گیری  میزان فشار هوا
  • دارای قابلیت اندازه گیری  میزان جریان هوا
  • دارای قابلیت اندازه گیری  میزان نقطه شبنم
  • دارای قابلیت اندازه گیری  میزان ارتفاع از سطح دریا
  • جزئیات
  • دانلود

جهت اندازه گیری پارامترهای هواشناسی