دستگاه همزن مکانیکی
دستگاه همزن مکانیکی در مدلهای مختلف آنالوگ و دیجیتال با مشخصات زیر:
 • دستگاه همزن مکانیکی برای مواد با ویسکوزیته پایین
 • دارای مدل آنالوگ و دیجیتال
 • دارای قابلیت همزدن 15 لیتر آب تا 10000mpas
 • دارای رنج سرعت بین 50-3000rpm
 • دارای قدرت موتور 50 وات
 • مدل SDS-41 آنالوگ و دیجیتال با مشخصات زیر:
 • برای مواد با ویسکوزیته متوسط
 • دارای رنج سرعت بین 50-3000RPM
 • دارای سیستم آنالوگ و دیجیتال
 • دارای قدرت موتور 100 وات
 • دارای قابلیت همزدن 25 لیتر آب تا 25/000mPas
 • مدل SDS-20W آنالوگ و دیجیتال با مشخصات زیر:
 • دارای رنج سرعت بین 50تا 1000rpm
 • مناسب برای مواد با ویسکوزیته بالا
 • دارای قدرت موتور 120 وات
 • دارای قابلیت همزدن 60لیتر آب یا 70/000mpas
 • تمامی مدلهای فوق دارای گیره و پایه و شفت فابریک کره ای می باشند
 • جزئیات
 • دانلود

همزن مکانیکی برای مواد با ویسکوزیته پایین و متوسط و بالا