میکروسکوپ E100نیکون ژاپن
 • میکروسکوپ E100ساخت کمپانی نیکون یکی از خوش ساخت ترین وبا کیفیت ترین میکروسکوپ های حال حاضر دنیاست که پاسخگوی پیشرفته ترین کارهای آزمایشگاهی بوده ومشخصات آن به شرح ذیل بوده:
 • -دارای سیستم اپتیکال اینفینیتی(تصویردربی نهایت)-CFI45
 • -چشمی وایدبه قطر18میلیمتر وبزرگنمایی 10برابر
 • -دارای چشمی های متغییر در4جهت برای انطباق با چشم کاربر
 • -دارای استیج مکانیکی مستطیل شکل با هولدر نمونه وخطوط مدرج جهت کالیبراسیون وقابلیت حرکت 76میلیمترX و40میلیمترY
 • -دارای عدسی های شیئی 4 و10و40 و100ازنوعBE PLAN ACHROMAT
 • -دارای کندانسورABBEبا عدد روزنه ای:1.25
 • همراه با دیافراگم روزنه
 • -دارای قابلیت ارتقاء به دارک فیلد وفازکنتراست
 • جزئیات
 • دانلود

Optical System CFI45 Infinity Optical System

Illumination High luminescent white LED illuminator (Eco-illumination)

6V20W halogen lamp, Compliant multi-voltage (100 V-240 V)

Eyepieces (F.O.V.) • CFI E 10x (18 mm)

• CFI E 15x (12 mm)

Focusing Coaxial coarse/fine focusing, Cross roller guide, Focusing stroke: 22 mm, Coarse: 37.7 mm/rotation, Fine: 0.2 mm/rotation,

Coarse motion torque adjustable

Eyepiece Tube • E2-TB Binocular Tube

• E2-TF Trinocular Tube, Eyepiece/Port: 100/0, 0/100, 360º rotatable

Nosepiece Quadruple nosepiece (within main body), Revolving mechanism with multiple ball bearings, Elastic nosepiece grip-ring

Stages Rectangular mechanical stage (within main body), with specimen holder, with vernier calibrations, Cross travel: 76 (X) x 40 (Y) mm

Objectives (NA / W.D., mm) • CFI BE Plan Achromat 4x (0.1 / 25)

• CFI BE Plan Achromat 20x (0.4 / 3.7)

• CFI BE Plan Achromat 60x (0.8 / 0.24)

• CFI BE Plan Achromat DL10x (0.25 / 6.7)

• CFI BE Plan Achromat DL100x (1.25 / 0.14)

• CFI BE Plan Achromat 10x (0.25 / 6.7)

• CFI BE Plan Achromat 40x (0.65 / 0.6)

• CFI BE Plan Achromat 100x (1.25 / 0.14)

• CFI BE Plan Achromat DL40x (0.65 / 0.6)

Condensers • YS-CA Abbe Condenser N.A. 1.25, Aperture diaphragm with position guide marking for respective objectives,

33-mm Blue Filter attachable

• Phase Condenser (optional)

Observation Methods Brightfield, Darkfield, Phase contrast

Optional Accessories Phase contrast attachment, Object marker, Darkfield ring unit, Mirror unit, Cord hanger, Storage case

Power Consumption (max.) Normal value: 3 W (LED model), 33 W (halogen model)