قرص دی پی دی پالین تست

قرص دی پی دی پالین تست انگلستان

کمپانی پالین تست انگلستان یکی ازکمپانیهای بسیارمعتبرو نامی در زمینه صنعت آب و فاضلاب می باشد
قرص دی پی دی یکی از محصولات پرمصرف در آزمایشگاههای آب و فاضلاب -استخرهای پرورش ماهی-استخرشنا-شبکه های بهداشت سراسرکشور-بیمارستانها و بسیاری از جاهای دیگرمی باشد
شرکت آداک لب بعنوان یکی از نماینده های فروش قرص دی پی دی در کشورآماده ارائه انواع مدلهای قرص دی پی دی جهت مصارف عمومی و صنعتی میباشد
قرص دی پی دی دارای مدلهای زیرمی باشد:
قرص دی پی دی وان جهت اندازه گیری مقدارکلرآزاددرآب
قرص دی پی دی تری جهت اندازه گیری مقدارکلرتوتال درآب
قرص دی پی دی فورجهت اندازه گیری مقدارازن موجوددرآب
قرص دی پی دی وان دستی جهت اندازه گیری با کیت کلرسنج پالین تست
قرص دی پی دی وان دستگاهی جهت اندازه گیری با دستگاه کلرسنج دیجیتال پالین تست
قرص دی پی دی تری پالین تست دستی جهت اندازه گیری مقدارکلرتوتال بوسیله کیت کلرسنج پالین تست
قرص دی پی دی تری پالین تست برای استفاده و اندازه گیری با دستگاه کلرسنج دیجیتال پالین تست
قرص های دی پی دی پالین تست داخل جعبه های 250عددی یعنی بصورت 25ورق 10عددی آلومینیومی می باشند
تاریخ EXP تمامی قرصهای دی پی دی بالا می باشند

قرص دی پی دی پالین تستDPD PALINTEST  یکی از سریع ترین مدلهای قرص دی پی دی برا ی انحلال و تشخیص مقدارکلرمی باشد

قیمت قرص دی پی دی پالین تست انگلستان

قیمت قرص DPD Palintest دی پی دی

قرص دی پی دی پالین تست در بسته های دویست و پنجاه عددی

قیمت قرص دی پی دی پالین تست انگلستان

قیمت قرص دی پی دی وان پالین تست انگلستان

قیمت قرص dpd1 پالین تست انگلستان

قرص سنجش کلردی پی دی وان پالین تست

فروش عمده قرص دی پی دی پالین تست انگلستان

نمایندگی قرص دی پی دی پالین تست

قرص دی پی دی تری ازکمپانی پالین تست انگلستان

قیمت قرص دی پی دی تری پالین تست انگلستان

فروش قرص دی پی دی تری پالین تست

قرص dpd3 palintest دی پی دی تری پالین تست

قرص دی پی دی تری دستی برای سنجش مقدارکلرتوتال با کیت پالین تست

قرص dpd3 palintestو کاربرد آن در صنایع

فروش عمده انواع قرص دی پی دی

واردکننده قرص دی پی دی پالین تست انگلستان درایران

قرص دی پی دی فورپالین تست

قرص dpd4 palintest

قیمت قرص دی پی دی فورپالین تست

 
  • جزئیات
  • دانلود

قرص

ورق10عددی

بسته 250عددی

25ورق

انگلیسی

تاریخ بلند