قرص دی پی دی واترآی دی

قرص دی پی دی واترآی دی

قرص دی پی دی water I-D
کمپانی واترآی دی آلمان یکی ازکمپانیهای معتبردرزمینه تولیدانواع قرص های دی پی دی می باشد
قرص دی پی دی وان واترآی دی
قرص دی پی دی تری واترآی دی
قرص دی پی دی فورواترآی دی
تمامی قرصهای دی پی دی در بسته بندیهای 500عددی بصورت 50ورق آلومینیومی 10تایی می باشند
دی پی دی واترآی دی دارای حلالیت بسیارسریع می باشد
قرص دی پی دی وان واترآی دی برای اندازه گیری مقدارکلرآزادموجوددرآب
قرص دی پی دی تری واترآی دی جهت اندازه گیری مقدارکلرتوتال موجوددرآب
ازقرص دی پی دی فورنیزبرای اندازه گیری مقدارازن می توان استفقاده نمود
قرص دی پی دی واترآی دی دارای دومدل دستی و دستگاهی می باشد
از قرص دی پی دی دستی جهت استفاده در کیت کلرسنج استفاده می شود
از قرص دی پی دی دستگاهی جهت استفاده در دستگاه کلرسنج دیجیتال و یا دستگاه پول لب pool lab water-i.d کاربرددارد
کمپانی واترآی دی دارای قرص فنول رد یا پی اچ نیزدربسته های 500عددی می باشد

قیمت قرص دی پی دی واترآی دی
فروش قرص دی پی دی واترآی دی
قرص dpd water-i.d
قرص دی پی دی وان واترآی دی آلمان
قرص دی پی دی تری واترآی دی آلمان
قرص دی پی دی فور واترآی دی آلمان
قرص DPD4 WATER-I.D
قرص DPD3 WATER-I.D
کیت کلرسنج پول تستر واترآی دی
کیت کلرسنج
کیت کلرسنج POOLTESTER
  • جزئیات
  • دانلود

آلمانی

500تایی

حلالیت سریع

ورق10تایی

پوشش آلومینیومی