رطوبت سنج قلمی مدل 8723
دستگاه رطوبت سنج قلمی مدل 8723 از کمپانی AZ تایوان با مشخصات زیر :
  • دارای قابلیت اندازه گیری دما از رنج 10_ تا 60 درجه
  • دارای قابلیت اندازه گیری رطوبت از 0% تا 100%
  • دارای قابلیت اندازه گیری نقطه شبنم توسط پراب خارجی از رنج 66- تا 49.9 درجه
  • دارای قابلیت کالیبراسیون توسط کاربر
  • جزئیات
  • دانلود

رطوبت سنج قلمی