دستگاه فلاش پوینت
دستگاه فلاش پوینت
دستگاه نقطه اشتعال ایرانی

دستگاه نقطه اشتعال به روش باز

فلاش پوینت
دستگاه نقطه اشتعال
دستگاه نقطه اشتعال یکی از دستگاههای بسیارضروری و پرکاربرددرآزمایشگاههای نفت و پتروشیمی می باشد
دستگاه نقطه اشتعال برای موادنفتی و هیدروکربنهایی که نقطه اشتعال آنها مابین 79 درجه سلسیوس تا 380درجه سلسیوس می باشدکاربرددارد
دستگاه فلاش پوینت دارای مشخضات زیرمی باشد:
دارای کنترلردیجیتال برای اندازه گیری دما
دارای دقت دمایی یک درجه سانتیگراد
دارای حساسیت سنسور0.1درجه سانتیگراد
مجهزبه گرمکن برقی با قدرت 1000وات
دارای جنس کاپ نمونه ازبرنج
دارای حجم روغن به مقدار75میلی لیتر
دستگاه فلش پوینت
دستگاه فلاش پوینت
قیمت دستگاه فلاش پوینت
فروش دستگاه فلاش پوینت

  • جزئیات
  • دانلود

ایرانی

مخصوص فرآورده های نفتی

اندازه گیری نقطه اشتعال