اسپکتروفتومتر -دستگاه اسپکتروفتومتر

اسپکتروفتومتر

دستگاه اسپکتروفتومتر
مشخصات دستگاه  اسپکتروفتومتر مدل DR-600از کمپانیHACH آلمان:
اسپکتروفتومترDR6000دارای دیتا لاگر با قابلیت ضبط 5000قرائت با تاریخ ساعت نوع نمونه وکاربر مربوطه.
دستگاه اسپکتروفتومترHACHدارای نمایشگر 7اینچی TFTرنگی
دارای مدهای جذب- غلظت-درصدعبور-طول موج وزمان.
دارای سیستم اپتیکال پرتومرجع واسپکترال
دارای سرعت اسکنینگ 900نانومتربردقیقه
دارای سیستم RFID=radio frequency identification
جهت تشخیص کاربر مربوطه
ااسپکتروفتومترپهنای باند2نانومتر
دارای دقت طول موج 1نانومتر
دارای رنج طول موج:190 تا1100نانومتر
دارای سیستم انتخاب طول موج اتوماتیک یا براساس نوع روش کارکرد.

Dimensions: Weight: 24.25 lbs. (11 kg)
Dimensions: Width: 500 mm
Dimensions (H x W x D): 215 mm x 500 mm x 460 mm
Display: TFT 7 inch WVGA color touch
Enclosure Rating: IP20 with closed lid
Includes: 1 x Power Cord (US, EU)
1x Universal-Adapter
1x Dust Cover
Matched pair of 1 inch glass sample cells
Printed multilingual basic user manaul (en, es, fr, ja, ko, pt, zh)
Length: 460 mm
Manual Languages: en, es, fr, ja, ko, pt, zh
Operating Conditions: 10 to 40 °C, max. 80% relative humidity (non-condensing)
Operating Mode: Transmittance (%), absorbance and concentration (wavelength, time)
Optical System: Reference beam, spectral
Photometric Accuracy: 5 mAbs at 0.0 to 0.5 Abs
<1% at 0.5 to 2.0 Abs at 546 nm
Photometric Linearity: 0.005 to 2 Abs
≤ 0.01 at > 2 Abs with neutral glass at 546 nm
Photometric Measuring Range: ± 3 Abs
Power Requirements: 100 - 240 V; 50/60 Hz
Preprogrammed Methods: > 240
Sample Cell Compatibility: Rectangular: 10, 20, 30, 50 mm, 1 inch; round: 13 mm, 16 mm, 1 inch

Optional 100 mm rectangular cell with additional adapter
Scanning Speed: 900 nm/min (in 1 nm steps)
Specific Technology: RFID for easy method update, sample ID and Certificate of Analysis
Spectral Bandwidth: 2 nm
Storage Conditions: -25 to 60 °C / max. 80% relative humidity (non-condensing)
Stray Light: KI-solution at 220 nm < 3.3 Abs/ < 0.05%
User Interface Languages: bg, cn, cz, da, en, es, fr, gr, hr, hu, it, jp, kr, nl, pl, pt, ro, ru, sl, sl, sv, tr
User Programs: 200
Warranty: 1 year
Wavelength Accuracy: ± 1 nm
Wavelength Range: 190 to 1100 nm
Wavelength Reproducibility: < 0.1 nm
Wavelength Resolution: 0.1 nm
Wavelength Selection: Automatic, based on method selection
قیمت دستگاه اسپکتروفتومترازکمپانی هک آمریکا
تعمیرانواع دستگاه اسپکتروفتومترآزمایشگاهی
اسپکتروفتومتریووی ویزیبل از کمپانی هک
دستگاه اسپکتروفتومتریو وی
قیمت دستگاه اسپکتروفتومتریووی ویزیبل
قیمت دستگاه اسپکتروفتومتریووی
فروش دستگاه اسپکتروفتومترuv/uv vis
تعمیروتعویض لامپ دستگاه اسپکتروفتومتر
کالیبراسیون دستگاه اسپکتروفتومتر
تعمیراسپکتروفتومتر
فروش اسپکتروفتومتر
  • جزئیات
  • دانلود

دستگاه اسپکتروفتومترجهت آنالیزشیمیایی آب قابل استفاده در تمامی آزمایشگاههای آب و فاضلاب و آزمایشگاههای تحقیقاتی