رفرکتومتر عسل ATAGO مدلHHR-2N
رفرکتومتر پرتابل چشمی مدلHHR-2N  از کمپانی ATAGO ژاپن با مشخصات زیر:
مدل  HHR-2N
دارای قابلیت اندازه گیری آب موجود در عسل
دارای حداقل مقدار اندازه گیری 0.1% آب موجود در عسل
دارای قابلیت اندازه گیری دما
دارای رنج اندازه گیری 12.0 to30.0%   to
رفرکتومترعسل
رفرکتومترمخصوص عسل
قیمت رفرکتومترعسل
فروش رفرکتومترعسل


 
  • جزئیات
  • دانلود

رفغرکتومتر

رفرکتومترپرتابل

رفرکتومترعسل