تعمیرپی اچ متر
تعمیرپی اچ مترآزمایشگاهی
تعمیردستگاه پی اچ متر
یکی ازدستگاههای بسیارپرکاربرددرتمامی آزمایشگاههای شیمی و تحقیقاتی دستگاههای پی اچ مترمی باشند اینن دستگاها دارای سه مدل پی اچ متررومیری و پی اچ مترپرتابل و پی اچ مترقلمی می باشند
بسته به نوع دستگاهها تعمیرات و عیب یابی آنها نیزمتفاوت می باشد
دستگاههای پی اچ متررومیزی اکثرا دچارازبین رفتن الکترود و یا شکسته شدن الکترود و یا خرابی برد دستگاه می باشد
دستگاههای پی اچ مترپرتابل نیزعیبی که بیشترپیدا میکنند شامل پارچه شدن کابل و یا ازبین رفتن الکترود و یا برد دستگاه می باشد
دستگاههای پی اچ مترقلمی که قابلیت تعویض نوک الکترودرادارند نیز در این صورت تعمیرپذیرمی باشند
الکترودهای پی اچ در برندهای مختلف و دستگاههای مختلف متفاوت می باشد
الکترودهای قابل استفاده در این دستگاهها یا از جنس اپوکسی و یا ازجنس شیشه هستند
الکترودهای تخصصی نیزبرای برندهای معتبری چون WTW موجود می باشد
پس ازتعویض الکترود حتما دستگاه باید کالیبره شود
درضمن تمیزنگهداشتن و  قرارگرفتن الکترود در محلول kcl بسیاردارای اهمیت می باشد زیرا باعث دیرترخراب شدن و خشک شدن الکترود می شود
در بعضی از دستگاههای پی اچ متر امکان خرابی آداپتورنیزممکن  می باشد
 
  • جزئیات
  • دانلود

عیب یابی

تعمیرهرنوع پی اچ متر

احیاالکترود