تعمیرهات پلیت مگنت*
تعمیرهات پلیت مگنت*
تعمیرهات پلیت
دستگاه هات پلیت مگنت یکی از دستگاههای است که در تمامی آزمایشگاهها جهت ایجادگرما بصورت یکنواخت در مواد و محلولهای شیمیایی می باشد دستگاه هات پلیت مگنت علاوه برایجادگرما بوسیله مگنت موجودمی تواند عمل همزدن و یا مخلوط کردن باسرعتهای مختلف و قابل کنترل و تنظیم را نیز انجام دهد البته سایزصفحه و همینطور مقداردرجه حرارت ایجاد شده در مدلهای مختلف و برندهای مختلف متفائت می باشد
دستگاه هات پلیت مگنت دارای اجزاء:
المنت مربوطه
موتور استیرر
کنترلرسرعت
کنترلر دما می باشد که باعث ایجاد خرابی دردستگاه می شود
تعمیر و عیب یابی انواع دستگاههای هات پلیت مگنت ایرانی و خارجی
تعویض المنت هات پلیت مگنت
تعمیربردهات پلیت مگنت
تعمیرسنسور دمایی هات پلیت مگنت
تعمیرموتورهات پلیت مگنت
تعمیرهات پلیت مگنت ایرانی
تعمیرهات پلیت مگنت آیکا
تعمیرهات پلیت مگنت ولپ
تعمیر دستگاه هات پلیت مگنت آنالوگ
تعمیرهات پلیت مگنت دیجیتال
تعمیرهات پلیت مگنتت تک خانه
تعمیرهات پلیت مگنت سه خانه
تعمییر هات پلیت مگنت شش خانه
تعمیرهات پلیت مگنت صفحه بزرگ
تعمیردستگاه هات پلیت مگنت دراگون
تعمیرهات پلیت مگنت فیشر
تعمیرهات پلیت مگنت لب تک
تعمیرهات پلیت مگنت فاین تک
تعمیرهات پلیت مگنت گرهارد
تعمیرهات پلیت مگنت لبینکو
تعمیرهات پلیت مگنت جی اف ال
عیب یابی هات پلیت
تعمیرهات پلیت صفحه بزرگ ایرانی
تعمیرهات پلیت صفحه بزرگ اروپایی
 
  • جزئیات
  • دانلود

تعمیرهات پلیت

عیب یابی

کالیبراسیون