تعمیرکوره آزمایشگاهی*

تعمیرکوره*

تعمیر انواع کوره های آزمایشگاهی در حجمهای مختلف و مدلهای مختلف ازکمپانی های نابرترم-کربولیت-ترموکانسپت-پاراگون-فاینتک-لبتک وکوره های ایرانی
تعمیر کوره های کمپانی
nabertherm
 تعمیر کوره های کمپانی
carbolite
 تعمیر کوره های کمپانی
thermoconcept
 تعمیر کوره های کمپانی
paragon
 تعمیرات تخصصی کوره های کمپانی
finetech
 تعمیر کوره های کمپانی لب تک در تمامی حجمها
labtech
شامل تعویض المنتها انواع کوره های آزمایشگاهی
تعویض پلیتهای کوره
تعویض و تعمیربردکوره
طراحی و ساخت کوره در ابعاد مختلف و رنج دمایی متلف
کالیبراسیون انواع کوره های آزمایشگاهی
 تعمیر کوره با حجم دو لیتر و دمای 1100 درجه و 1200 درجه
تعمیر کوره ری گیری در حجمهای 2لیتری و 4لیتری
تعمیر کوره 6لیتری ایرانی و خارجی
تعویض المنتهای داخلی کوره و تبدیل آن به المنت پلیتی شکل
تعمیر کوره های پروگرامر در قسمت کنترلردستگاه
مشاوره و آموزش درزمینه خرید کوره الکتریکی آزمایشگاهی

 تعمیرکوره2لیتری
تعمیرکوره2لیتری دیجیتال
تعمیرکوره 4لیتری
تعمیر کوره 4لیتری دیجیتال
تعمیرکوره4لیتری پروگرامر
تعویض المنت کوره
تعمیر بردکوره آزمایشگاهی
راه اندازی وآموزش انواع دستگاه کوره های آزمایشگاهی
کالیبراسیون دمایی کوره آزمایشگاهی
تعمیرکوره 1600درجه آزمایشگاهی

 
  • جزئیات
  • دانلود

کوره2لیتری

کوره4لیتری

تعمیرکوره