ترازوی یکصدهزارم گرم
ترازوی یک صدهزارم

ترازوی آنالیتیکال دیجیتالی با قابلیت توزین در دو رنج 0.00001گرم و 0.0001 گرم مدل AS60/220R2 از کمپانی RADWAG با مشخصات زیز:
مجهز به سیستم کالیبراسیون داخلی بصورت فول اتوماتیک
دارای قابلیت نمایش شرایط محیطی دما و رطوبت
مجهز به صفحه نمایش LCD دو خط به همرا ه BACKLIGHT
دارای قابلیتهای قطعه شماری - نمایش درصد وزنی - دوزینگ - فرمولاسیون - جمع بندی وزنی - تعیین دانسیته آمارگیری - کالیبراسیون پی پت
-نگهداری و نمایش بیشترین مقدار وزنی - دارای واحدهای وزنی مختلف - فیلتر حذف نوسانات محیطی - قفل سطوح دسترسی - مجهز به نمایشگر تراز -
دارای قطر صفحه به ابعاد 85 میلیمتر
دارای قابلیت توزین 0.00001 گرم تا 60 گرم و 0.0001 گرم تا 220 گرم
تعمیرترازویکصدهزارم
فروش ترازویکصدهزارم گرم
ترازو رادوگ یکصدهزارم گرم
ترازو رادوگ AS60
کالیبراسیون ترازو یکصدهزارم گرم رادوگ
راه اندازی و آموزش ترازو یکصدهزارم گرم رادوگ
  • جزئیات
  • دانلود

با قابلیت توزین در دو رنج

اروپایی

گارانتی دار

محفظه دار