بمبو دو متری بمبو دو متری برنجی

بمبو دو متری , بمبو دو متری برنجی

بمبو وسیله ای برای نمونه برداری از گندم و یا مواد گرانولی می باشد

بمبوها تشکیل شده از دو لوله داخل هم می باشند که با چرخش باعث غوطه ور شدن دانه ها به داخل لوله نمونه برداری می شوند


نمونه های جمع شده در داخل لوله بمبو از انتهای دسته بمبو قابل تخلیه می باشد

بمبو دو متری دارای 8 دریچه و یا 8 شکاف جهت وارد شدن نمونه به داخل بمبو می باشد

وزن نمونه ای که تقریبا از این طریق بدست می آید در حدود 700 تا 800 گرم می باشد

بمبوهای تولیدی این شرکت به جهت انجام نمونه برداری از انتهایی ترین قسمت ماشین و یا کف ماشین دارای

نوک بسیار کوتاهی می باشند  که این کوتاه بودن نوک یکی از ویژگیهای بمبوهای تولیدی است

در انتهای لوله بمبو یک دسته جهت چرخش راحتتر و انجام آسانتر نمونه برداری طراحی شده است

بمبو های دو متری می توانند برطبق سفارش از جنس تمام استیل و یا برنج و استیل و تمام برنجی باشند

قیمت بمبو دو متری تمام استیل

قیمت بمبو دو متری تمام برنجی

قیمت بمبو دو متری برنج و استیل

فروش بمبو دو متری برنجی

فروش بمبو دو متری استیل

 
  • جزئیات
  • دانلود

ارتفاع دو متر

تمام برنج

مقاوم

برنج و استیل

تمام استیل

دارای 8 دریچه