دستگاه سانتریفوژ گلوتنyucebas


سانتریفیوژگلوتن یوجه باش

سانتریفیوژگلوتن یکی از دستگاههای پرکاربرد در آزمایشگاههای آرد و غلات می باشداز آنجاکه هرچه مقدارگلوتن در آردبیشترباشدآن آرد از مرغوبیت بهتروبالاتری برخوردار می باشد و خمیری که آزآن تهیه میگرددهم از لحاظ گلوتن غنی تراست و هم به دلیل کشداربودن خمیرقادر خواهدبود گازهای حاصل از عمل تخمیر رابیشتردر خودنگه داردو باعث بهترورآمدن خمیر و حجم بیشتر آن میباشد
یکی از این مدل سانتریفیوژهای گلوتن مربوط به کمپانی یوجه باش با مشخصات زیر می باشد:
در دستگاه سانتریفوژ گلوتن yucebas یوجه باش، مقدار مورد نظر گلوتن مشخص می شود.
دستگاه سانتریفوژ گلوتن در سرعت 6000 دور/دقیقه در مجموع 1 دقیقه کار می کند.
در روی دستگاه به غیر از دکمه روشن-خاموش دستگاه دکمه دیگری وجود ندارد.
کلیه کنترل ها از روی صفحه ال سی دی اشاره ای موجود در روی دستگاه انجام می شود.
در دستگاه سیستم قفل کننده خودکار موجود می باشد که در آغاز تست درب فوقانی را قفل می کند.
در روی صفحه اشاره ای اطلاعاتی از قبیل تاریخ، ساعت، مدت تست و موقعیت عملکرد قابل مشاهده می باشد.
قیمت دستگاه سانتریفیوژگلوتن
فروش دستگاه سانتریفیوژگلوتن
سانتریفیوژگلوتن یوجه باش


 
  • جزئیات
  • دانلود

سانتریفیوژ گلوتن شور