رفرکتومتر رومیزی*

رفرکتومتررومیزی
 

رفرکتومتررومیزی با ترمومتردیجیتال
 
دستگاه رفرکتومتر رومیزی مدل 2WAJ ABBE


رفرکتومتررومیزی دارای ترمومتردیجیتال

دارای قابلیت اندازه گیری از رنج 0 تا 95%

دارای دقت 0.2 برای رنج 0تا 50

رفرکتومتررومیزی دارای دقت 0.1 برای رنج 50تا95%

دارای ضریب شکست 1.700 تا 1.300 با دقت 0.0003

رفراکتومتررومیزی

رفرکتومتر رومیزی

قیمت رفرکتومتررومیزی
کاربردرفرکتومتررومیزی
انواع رفرکتومتررومیزی
رفراکتومتررومیزی آتاگو
قیمت رفراکتومتررومیزی آتاگو
فروش انواع رفراکتومتررومیزی

 
  • جزئیات
  • دانلود

رومیزی

اروپایی

چینی