کالیپر هارپندن* کالیپرچربی سنج هارپندن

کالیپر چربی سنج

فلزی هارپندن
مدل Harpenden skinfold fat caliper
از کمپانی BATY انگلستان
دارای جعبه مخصوص
جهت اندازه گیری چربی شکم و اطراف شکم
قابلیت اندازه گیری چربی بصورت نقطه ای
کالیپر چربی سنج هارپندن انگلستان دارای مقاومت بسیار بالا(harpenden)
دستگاه چربی سنج تحقیقاتی به نام کالیپرهارپندن دارای گواهی استاندارد مخصوص از انگلستان(caliper harpenden)
قیمت کالیپرچربی سنج هارپندن انگلستان(caliper harpenden)
فروش کالیپرتحقیقاتی ساخت انگلستان مدل هارپندن با جعبه مخصوص چوبی(caliper harpenden)
کالیپرهارپندن ساخته شده توسط بزرگترین کمپانی تولیدکننده تجهیزات فیزیولوژی ورزشی انگلستان به نام کمپانی بتی (caliper harpenden)

قیمت کالیپرهارپندن
فروش کالیپرهارپندن
کالیپرتحقیقاتی هارپندن

 
  • جزئیات
  • دانلود

تحقیقاتی

چربی سنج

فلزی