دینامومتر عضلات پشت و پا
دستگاه دینامومتر (نیروسنج)
عضلات پشت(پشت و تنه و پا و قفسه سینه
مدل SH5007 از کمپانی SAEHAN کره
دینامومترعضلات پشت پا بصورت فلزی(دینامومترپشت و پا)
قیمت دستگاه دینامومترپشت و پا و کمر(دینامومترپشت و پا)
فروش دینامومترپشت و پا و تنه با زنجیرکششی(دینامومترتنه و پشت )
آموزش و فروش دینامومتر کششی پشت و پا(دینامومتر پشت و پا)
دینامومت
دینامومترکششی پشت و پا
  • جزئیات
  • دانلود

فلزی

گارانتی یکساله