دستگاه سدیمانتاسیونyucebas
دستگاه سدیمانتاسیون شرکت yucebas یوجه باش بر اساس روش آنالیز خود در مدت زمان 5 دقیقه تنظیم شده و در سرعت ثابت دقیقه ای 40 واکنش نشان می دهد و به صورتی طراحی شده است که 6 عدد لوله آزمایشگاهی را بتوان جایگزین نمود. کاربر در عین حال می تواند با 6 نمونه مختلف تست انجام دهد. کلیه کنترل ها از روی صفحه ال سی دی اشاره ای موجود در روی دستگاه انجام می شود. از روی صفحه اشاره ای می توان روش های سدیمانتاسیون و سدیمانتاسیون اصلاحی را انتخاب نمود. در روی صفحه اشاره ای اطلاعاتی از قبیل تاریخ، ساعت، مدت تست و موقعیت عملکرد قابل مشاهده می باشد. کاربر در حین مدت زمان استراحت 120 دقیقه ای تست سدیمانتاسیون اصلاحی می تواند تست سدیمانتاسیون معمولی را انجام دهد و مدت زمان 120 دقیقه ای را از روی صفحه ال سی دی مشاهده نماید
  • جزئیات
  • دانلود

دستگاه سدیمانتاسیونyucebas