دستگاه خشک کننده گلوتنyucebas

دستگاه خشک کننده گلوتن yucebas یوجه باش، نمونه را در دمای 150 درجه سانتی گراد در مدت 4 دقیقه خشک می کند. اندازه گیری وزنی که پس از خشک شدن انجام می شود وزن واقعی خشک آن می باشد.

  • جزئیات
  • دانلود

yucebas