دستگاه هایپوکسی کاتور تک نفره
دستگاه هایپوکسی کاتور تک نفره دستگاه تمرین شرایط جوی ارتفاع دارای 5ست ماسک-تیوپهای مربوطه-دارای ست پالس اکسیمتر انگشت-همراه کابل اتصال به کامپیوتر و نرم افزار قابل نصب روی برنامه ویندوز-دارای ژنراتور (گاز خالص ساز)اکسیژن جهت تنظیم اکسیژن از 15% الی 90%(ارتفاع 2700متری تا 6500متری) مدل GO2ALTITUDE از کمپانی BIO MEDTECH استرالیا
  • جزئیات
  • دانلود

دستگاه هایپوکسی کاتور تک نفره