کیت سه تایی آنالیز دست
کیت اندازه گیری سه تایی آنالیز دست شامل
 نیروسنج (دینامومتر) دستی
نیروسنج پینج (نیشگون) مکانیکی هیدرولیکی
گونیومتر انگشت
مدل SH5000-3
از کمپانی SAEHAN کره

 
  • جزئیات
  • دانلود

دستی