• صفحه 14
 • هات پلیت مگنت LABINCO لبینکو مدلL81

  هات پلیت مگنت LABINCO لبینکو مدلL81

 • تعمیرپی اچ متر

  تعمیرپی اچ متر

 • قرص دی پی دی واترآی دی

  قرص دی پی دی واترآی دی

 • پی اچ مترپرتابل هانا

  پی اچ مترپرتابل هانا

 • بمبو دو متری بمبو دو متری برنجی

  بمبو دو متری بمبو دو متری برنجی

 • قرص دی پی دی پالین تست

  قرص دی پی دی پالین تست

 • تعمیرآون آزمایشگاهی

  تعمیرآون آزمایشگاهی

 • دستگاه فلاش پوینت

  دستگاه فلاش پوینت

 • پی اچ مترخاک* پی اچ مترپرتابل خاک

  پی اچ مترخاک* پی اچ مترپرتابل خاک

 • کیت کلرسنج*کیت کلروپی اچ

  کیت کلرسنج*کیت کلروپی اچ

 • التراسونیک دیجیتال 1/5 لیتری

  التراسونیک دیجیتال 1/5 لیتری

 • تعمیرهات پلیت مگنت*

  تعمیرهات پلیت مگنت*

 • التراسونیک 30لیتری-ELMA E300H

  التراسونیک 30لیتری-ELMA E300H

 • فست میل تک قندان فست میل آزمایشگاهی

  فست میل تک قندان فست میل آزمایشگاهی

 • استونیتریل-Acetonitrile

  استونیتریل-Acetonitrile

 • Sodium sulfite-سولفیت سدیم

  Sodium sulfite-سولفیت سدیم

 • اسپکتروفتومتر -دستگاه اسپکتروفتومتر

  اسپکتروفتومتر -دستگاه اسپکتروفتومتر

 • سیلیکاژل* Silica gel

  سیلیکاژل* Silica gel

 • تریس آمینومتان- tris aminomethane-108382-

  تریس آمینومتان- tris aminomethane-108382-

 • کالیپر هارپندن* کالیپرچربی سنج هارپندن

  کالیپر هارپندن* کالیپرچربی سنج هارپندن