درباره ما
شرکت adaklabcoآداک لب با بیش ازیک دهه سابقه در ارائه خدمات نوین آزمایشگاهی و با بهره مندی از کادر علمی و فنی مجرب و با سابقه و از

سوی دیگربا بررسی و ارزیابی تجهیزات آزمایشگاهی مورد استفاده در کشور سعی بر آن داشته که بهترین و کاراترین محصولات که منطبق بر

استانداردهای روز آمد دنیا باشد را ارائه کرده و مجموعه هایی را فراهم آورده ایم که عمده نیاز یک آزمایشگاه از بدو تاسیس تا رسیدن به بالاترین

استانداردهای ممکن را ارائه می کند شرح موارد ذکر شده و کمپانی های ارائه کننده محصولات فوق در بخشهای مختلف سایت بصورت مبسوط با

جزئیات ارائه گردیده است در ضمن کارشناسان این شرکت آمادگی پاسخ به تمامی سئوالات شما عزیزان را دارا می باشند